Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Hải Nam

Hi, Nam là Scrum Master, Team Leader, Lập Trình Viên Website và Mobile ở Axon Active Đà Nẵng.

No Content Available