thong-bao-aptech-php-16

[APTECH PHP 16 – Đồ Án 3] Tiếp tục review về đồ án và hướng dẫn làm việc nhóm với GitHub

Review đồ án của từng nhóm, hướng dẫn thêm về phân tích thiết kế Database, hướng dẫn về Laravel Backend. Hướng dẫn làm việc nhóm với GitHub. Review từng nhóm…

Xem Thêm »
thong-bao-aptech-php-16

[APTECH PHP 16 – Đồ Án 2] Theo dõi dự án, tư vấn và hướng dẫn về thiết kế database

Lập trình website với đồ án do các nhóm lên ý tưởng và chuẩn bị. Tư vấn và hướng dẫn về việc thiết kế database. Mối quan hệ giữa các…

Xem Thêm »
thong-bao-aptech-php-16

[APTECH PHP 16 – Đồ Án 1] Hướng dẫn thực hiện đồ án , các quy trình làm việc thực tế trong lĩnh vực thiết kế và lập trình Website

Thực hiện đồ án theo các quy trình làm việc phổ biến và đơn giản hiện nay như : Waterfall (mô hình thác nước), Agile – Scrum. Tiếp nhận ý…

Xem Thêm »

[APTECH PHP 16 – PHP 15] Ôn tập CRUD sử dụng PHP Framework Laravel 5.5

Đây là buổi học cuối cùng môn PHP của lớp Aptech PHP 16. Các bạn đã được ôn tập về CRUD với các ví dụ đơn giản và hướng dẫn…

Xem Thêm »
thong-bao-aptech-php-16

[APTECH PHP 16 – PHP 14] Hướng dẫn thực hiện Blog Website với PHP Framework Laravel 5.5

Sử dụng Laravel cùng với CKEditor + CKFinder để xử lý viết bài. Lưu dữ liệu với mối quan hệ một – nhiều, nhiều – nhiều của Laravel. Hoàn thiện…

Xem Thêm »