Kinh nghiệm phỏng vấn Talent Class Axon Active 2019

Chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển vị trí Thực Tập Sinh (Internship) – Talent Class Axon Active Đà Nẵng Tháng 4/2019 (Phần 2)

Phần này mình sẽ tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, ngôn ngữ sẽ học và những mẹo để đạt được cái nhìn thiện cảm từ HR nói…

Xem Thêm »
Kinh nghiệm phỏng vấn Talent Class Axon Active 2019

Chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển vị trí Thực Tập Sinh (Internship) – Talent Class Axon Active Đà Nẵng Tháng 4/2019 (Phần 1)

Chương trình thực tập sinh lớp tài năng của Axon Active Đà Nẵng. Một số kinh nghiệm viết CV, kinh nghiệm phỏng vấn tại Axon Active Đà Nẵng. Axon Active…

Xem Thêm »