laravel-ckeditor-ckfinder

Tích hợp CKFinder 3 vào CKEditor 4 trong dự án Laravel 5.5 + XAMPP (PHP 7.1)

Một số thay đổi về bảo mật của XAMPP PHP 7.1 khiến cho việc tích hợp CKFinder 3 vào CKEditor 4 gặp khá nhiều khó khăn. Giả sử rằng các…

Xem Thêm »
laravel-heroku-mysql

Hướng dẫn deploy Website sử dụng Laravel 5.5 với MySQL sử dụng DB4Free Database và Heroku (P3)

Tiếp nối 2 phần trước, chúng ta đã thiết lập thành công 1 hosting miễn phí trên Heroku. Công việc còn lại là trỏ từ Website Application của bạn đến…

Xem Thêm »
laravel-heroku-mysql

Hướng dẫn deploy Website sử dụng Laravel 5.5 với MySQL sử dụng DB4Free Database và Heroku (P2)

Phần tiếp theo của series hướng dẫn deploy Website sử dụng PHP Framework Laravel 5.5 lên Heroku và database MySQL lên DB4Free, phần 1 theo dõi tại : https://namcoi.com/huong-dan-deploy-website-su-dung-laravel-5-5-voi-mysql-db4free-database-len-heroku-p1/ Sau khi…

Xem Thêm »
laravel-heroku-mysql

Hướng dẫn deploy Website sử dụng Laravel 5.5 với MySQL sử dụng DB4Free Database và Heroku (P1)

Trong bài viết này mình sẽ giả sử rằng các bạn đã có Website với Laravel chạy ổn định ở Localhost. Mong muốn được mang dự án của mình lên…

Xem Thêm »
laravel-logo

[PHP – Laravel] Các câu lệnh thường sử dụng trong Laravel 5.5 – Phần 1

Trong Laravel, để tạo file, cài đặt, thực thi chương trình, … mọi thứ hầu hết đều có thể sử dụng bằng câu lệnh (command line). Đây là bài viết…

Xem Thêm »