[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 10] Cơ bản về JavaScript trong lập trình giao diện Website

Giới thiệu về JavaScript, lịch sử, nguồn gốc, cách thức hoạt động và cơ bản về ngôn ngữ lập trình JavaScript trong Lập Trình Giao Diện Website.

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Giới thiệu về JavaScript trong Lập Trình Giao Diện Website.
  • Cú pháp và cách dùng JavaScript.
  • Biến, kiểu dữ liệu, toán tử, function và sự kiện trong JavaScript.
  • Can thiệp vào HTML DOM bằng JavaScript.

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: