[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 12] Giới thiệu về Single Page Application, kỹ thuật AJAX và dữ liệu JSON

Cung cấp kiến thức về Single Page Application, sự khác biệt giữa Website truyền thống và website SPA. Làm quen với kỹ thuật AJAX và dữ liệu JSON.

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Giới thiệu về Single Page Application.
  • Phân tích về Website SPA.
  • Kỹ thuật AJAX trong lập trình giao diện Website.
  • Dữ liệu dạng JSON.
  • Cách thức chuyển đổi dữ liệu JSON sang Object trong JavaScript.

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: