[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 3] Git & GitHub, HTML Form & CSS Box Model

Giới thiệu về Git và cách sử dụng GitHub. Học về HTML Form, Input.

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Giới thiệu về Git.
  • Hướng dẫn sử dụng GitHub.
  • HTML Form.
  • HTML Input.
  • CSS Units – View Height.
  • CSS Box Model.

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: