Kinh nghiệm ứng tuyển Thực Tập Sinh – Talent Class Axon Active (Phần 1)

Chương trình thực tập sinh lớp tài năng của Axon Active Đà Nẵng. Một số kinh nghiệm viết CV, kinh nghiệm phỏng vấn tại Axon Active Đà Nẵng. Axon Active Đà Nẵng Talent Class đang cần tuyển vị trí Thực Tập Sinh (Internship).  Chương trình này dành cho các bạn sinh viên năm cuối, sinh … Đọc tiếp Kinh nghiệm ứng tuyển Thực Tập Sinh – Talent Class Axon Active (Phần 1)