Kinh nghiệm ứng tuyển Thực Tập Sinh – Talent Class Axon Active (Phần 2)

Cùng Chuyên Mục Talent Class Axon Active 2019 – Thực tập tại Axon Active Đà Nẵng 6 tháng ago Tuyển Dụng Fresher & Junior .Net Full-Stack Tại Cooking The Code 11 tháng ago Phần này mình sẽ tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, ngôn ngữ sẽ học và những mẹo để đạt … Đọc tiếp Kinh nghiệm ứng tuyển Thực Tập Sinh – Talent Class Axon Active (Phần 2)