[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 6] Lập trình giao diện Website – Responsive Web Design – Response Mobile – dựa trên kích thước màn hình

Làm quen với Responsive Web Design. Response Mobile Website dựa trên kích thước người dùng. Cách thức sử dụng Media Query trong CSS.

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Học về Responsive Web Design.
  • Học về Bootstrap Layout break-point.
  • Học về CSS Media Query.
  • Responsive class trong CSS Framework Bootstrap 4.
  • Thực hành giao diện Website: Sign In, Checkout.
  • Giới thiệu về CSS Framework Bootstrap 4 – Card Component.
  • Thực hiện bài tập đổi responsive đổi màu cờ.

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: