[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 2] Lập Trình Giao Diện Website Sử Dụng HTML & CSS

Cài đặt Chrome extension và Visual Studio Code extension. Xử lý nội dung trang web với HTML và cơ bản về CSS. Lập trình giao diện website sử dụng HTML và CSS.

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Chrome extensions: Ddict Translate, VisBug.
  • Visual Studio extensions: Live Server, Beautify, Prettier.
  • Các thành phần HTML: Links, Images, Lists, Blocks, Layout.
  • CSS cơ bản: cú pháp (syntax), màu chữ (color), màu nền (background-color), tùy chỉnh chữ, display flex.

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: