[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 9] Lập trình giao diện Website tích hợp biểu đồ từ Chart.js

Hướng dẫn tích hợp biểu đồ từ Chart.js và xử lý các bài tập xây dựng Website từ giao diện có sẵn.

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Thực hiện bài tập Dashboard.
  • Thực hiện bài tập Product.
  • Hướng dẫn sử dụng Chart.js.
  • Giới thiệu về CDN – Content Delivery Network.

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

  • Hoàn thiện tất cả bài tập đã thực hiện từ đầu môn học.

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: