[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 4] Lập Trình Website với CSS Framework Bootstrap 4

Cơ bản về CSS Framework Bootstrap 4 trong Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel. Làm việc với các ví dụ trong CSS Framework Bootstrap 4.

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Giới thiệu về CSS Framework Bootstrap 4.
  • Làm quen với Grid của Bootstrap.
  • Làm quen với các class có liên quan đến: Colors, Spacing, …
  • Thực hành ví dụ có sử dụng Bootstrap: https://namcoi.com/projects/html-demo/layout/

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: