[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 7] Mô hình Waterfall và Mockup, WireFrame & Prototype trong lập trình Website

Quy trình phát triển phần mềm Website. Cách thức thực hiện

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Thực hành bài tập Album và Pricing.
  • Hướng dẫn cách thức thực hiện thanh bar.
  • Giới thiệu về quy trình phát triển phần mềm Waterfall.
  • Giới thiệu về Mockup, Wireframe & Prototype trong quy trình phát triển Website.

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: