[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 5] Ngôn ngữ tiền xử lý SASS, SCSS và cú pháp BEM trong lập trình giao diện Website

Tìm hiểu về cú pháp BEM trong lập trình giao diện Website với CSS. Học về ngôn ngữ tiền xử lý SASS và SCSS.

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Hướng dẫn cách sử dụng cú pháp BEM.
  • Giới thiệu ngôn ngữ tiền xử lý SASS và SCSS.
  • Thực hành ví dụ: Cover, Sticky Footer, Sticky Footer NavBar.
  • Học về position trong CSS.
  • Học về CSS Border Radius.
  • Sử dụng Icon với Font Awesome.

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: