[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 8] Thiết kế & lập trình giao diện Website sử dụng HTML, CSS & CSS Bootstrap 4 Framework

Phân tích và hướng dẫn về giao diện, bố cục của một Website hiện đại. Học về Carousel và background image.

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Phân tích và hướng dẫn cách thức thực hiện một website hiện đại.
  • Học về Carousel Component và Jumbotron trong Bootstrap 4 Framework.
  • Thực hiện bài tập Carousel.
  • Thực hiện bài tập Blog.
  • Học về CSS Background-image property.

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: