[Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, MySQL và Laravel – HTML/CSS/JS 13] Thực hành kỹ thuật AJAX và sử dụng dữ liệu JSON trong lập trình Website

Thực hành lấy dữ liệu từ API Endpoint để hiển thị bảng dữ liệu, hiển thị các bài viết kết hợp với CSS Framework Bootstrap 4.

Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel
Lập Trình Ứng Dụng Webiste với PHP, MySQL và Laravel

Nội dung chính của buổi học:

  • Sử dụng AJAX để lấy dữ liệu users và in ra bảng dữ liệu HTML.
  • Sử dụng AJAX để lấy dữ liệu posts và in dữ liệu theo bài viết, sử dụng CSS Framework Bootstrap 4.

Nguồn tham khảo:

Bài tập về nhà:

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: