[AP 15 – PHP 11] Relationship one to one trong Laravel

Làm quen với Relationship trong Laravel, mối quan hệ một – một (one to one) và cách lấy dữ liệu ra cùng với cách thiết lập relationship.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Thiết lập mối quan hệ Một – Một.
  2. Cách lấy dữ liệu và hiển thị.
  3. Làm quen với Collection của Laravel.
php-15-ss11
php-15-ss11

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Học về relationship Một – Nhiều (One to Many).
  2. Học về relationship Nhiều Nhiều (Many to Many).
  1. Hoàn thiện bài tập mối quan hệ một – một giữa bảng users và passports.
  2. Làm bài tập mối quan hệ một – một giữa bảng users và phone.
  3. Tạo các chức năng để thêm sửa xóa users và phone.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: