thông báo

[AP 14 – Đồ Án] Lịch học đồ án

Thông báo về việc lớp PHP 14 sẽ nghỉ buổi học đồ án vào thứ 3, 06/11/2018 tuần tới và tiếp tục vào ngày thứ 5 cùng tuần. Hi các…

Xem Thêm »
aptech php 15 thông báo

[AP 15 – PHP 5] Lập trình hướng đối tượng, mô hình MVC, Composer & Laravel 5.5 cơ bản

Kiến thức về OOP và mô hình MVC cơ bản đã được giới thiệu trong buổi học này. Chúng ta đã tải và cài đặt Composer packages manager, thử nghiệm…

Xem Thêm »
aptech php 15 thông báo

[AP 15 – PHP 4] PHP kết nối tới MySQL, đăng nhập và hiển thị dữ liệu

PHP kết nối tới MySQL thật là đơn giản khi đã hiểu vấn đề, driver, hostname, port, username, password, còn lại chỉ là cú pháp. Tìm hiểu về các cách…

Xem Thêm »
mysql

[TIL] Lấy ra những người có thời gian làm việc cao nhất theo team

Bài toán : Trong một bảng dữ liệu, gồm có các cột id, name, team, total (time). Lấy ra những người có số giờ làm việc cao nhất team (total…

Xem Thêm »
aptech php 15 thông báo

[AP 15 – PHP 3] SQL nâng cao và mối quan hệ giữa các bảng

SQL với các câu lệnh tìm kiếm, câu lệnh lồng nhau và mối quan hệ giữa các bảng trong MySQL là những gì có trong buổi hôm nay. Làm quen…

Xem Thêm »