[PHP 15 – Buổi 14] Hoàn thiện giao diện sử dụng Bootstrap 4

Hi các bạn,

Hôm nay chúng ta đã học được 1 số thuộc tính mới của CSS như : background-attachment, translate, …

Ngoài ra, chúng ta cũng làm quen với cú pháp BEM và sử dụng SCSS để code nhanh hơn, gọn hơn và dễ bảo trì hơn.

Các bạn xem lại bài https://namnh06.github.io/html-demo/aptech-home-page/.

Buổi tiếp theo, thứ 4, ngày 17/10/2018, chúng ta sẽ review lại tất cả các bài đã làm qua, ôn luyện một số cú pháp và thuật ngữ.

Đặc biệt, mình sẽ dành thời gian dặn dò cho buổi thi vào thứ 6, ngày 19/10/2018 và chuẩn bị cho môn học tiếp theo là : PHP với Laravel Framework.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: