[PHP 15] Lịch thi HTML và lịch học PHP

Hi các bạn lớp PHP 15,

Lịch tuần của chúng ta như sau :

1. Ngày thứ 6, 19/10/2018, thi thực hành môn HTML với HTML/CSS(Bootstrap 4)/JS(jQuery). Thời gian làm bài 1 tiếng, đề thi bằng tiếng Anh, có hình minh họa, bắt đầu lúc 17h45.

2. Ngày thứ 2, 22/10/2018, học buổi đầu tiên môn PHP – buổi này không được phép vắng, cài đặt trước XAMPP (PHP 7.0) và đọc trước slide tại http://github.com/namnh06/aptech-php-course.

Chúc các bạn sức khỏe, sớm gặp lại.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: