Kinh nghiệm phỏng vấn Talent Class Axon Active 2019

Chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển vị trí Thực Tập Sinh (Internship) – Talent Class Axon Active Đà Nẵng Tháng 4/2019 (Phần 1)

Chương trình thực tập sinh lớp tài năng của Axon Active Đà Nẵng. Một số kinh nghiệm viết CV, kinh nghiệm phỏng vấn tại Axon Active Đà Nẵng. Axon Active…

Xem Thêm »