[APTECH PHP 16 – PHP 15] Ôn tập CRUD sử dụng PHP Framework Laravel 5.5

Đây là buổi học cuối cùng môn PHP của lớp Aptech PHP 16. Các bạn đã được ôn tập về CRUD với các ví dụ đơn giản và hướng dẫn…

Xem Thêm »
thong-bao-aptech-php-16

[APTECH PHP 16 – PHP 14] Hướng dẫn thực hiện Blog Website với PHP Framework Laravel 5.5

Sử dụng Laravel cùng với CKEditor + CKFinder để xử lý viết bài. Lưu dữ liệu với mối quan hệ một – nhiều, nhiều – nhiều của Laravel. Hoàn thiện…

Xem Thêm »
thong-bao-aptech-php-16

[APTECH PHP 16 – PHP 13] Hướng dẫn thực hiện website tin tức Laravel 5.5

Hướng dẫn sử dụng middleware để chặn truy cập tới những route không được phép khi người dùng chưa đăng nhập. Tích hợp CKEditor, CKFinder và tích năng upload hình…

Xem Thêm »
thong-bao-aptech-php-16

[APTECH PHP 16 – PHP 12] Học mới về Laravel Authenticate, tích hợp CKEditor 4

Laravel đã xây dựng scaffolding khá đầy đủ và chi tiết về Authenticate, cách thức sử dụng và thay thế Login, Logout cũng được nhắc đến trong buổi học này….

Xem Thêm »
laravel-ckeditor-ckfinder

Tích hợp CKFinder 3 vào CKEditor 4 trong dự án Laravel 5.5 + XAMPP (PHP 7.1)

Một số thay đổi về bảo mật của XAMPP PHP 7.1 khiến cho việc tích hợp CKFinder 3 vào CKEditor 4 gặp khá nhiều khó khăn. Giả sử rằng các…

Xem Thêm »