[AP 15 – PHP 6] Cấu trúc thư mục, mô hình MVC và cách kết nối tới Database trong Laravel

Route, Controller, Model và View không còn quá khó khi chúng ta đã hiểu được mô hình MVC. Kết nối tới Database chưa bao giờ dễ dàng đến thế với file .env

mô hình mvc
mô hình mvc

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Cấu trúc thư mục của Laravel.
 2. Route đơn giản.
 3. Controller mặc định với function đơn giản.
 4. Model sử dụng Query Builder đơn giản.
 5. View.
 6. Khai báo kết nối với database thông qua file .env.
 1. Cách tạo ra 1 Controller riêng biệt.
 2. Cách tạo 1 Model và sử dụng Eloquent ORM để lấy dữ liệu từ DB.
 3. Cách xử lý với Blade View của Laravel.
 4. CRUD cơ bản.
 1. Tạo 1 project mới có tên mvc-ss6.
 2. Sử dụng mô hình MVC trong Laravel chuẩn xác.
 3. Hiển thị dữ liệu tất cả người dùng trong database thành bảng, có thêm 3 nút Thêm, Sửa, Xóa, tương tự như : https://namcoi.com/projects/laravel-crud/users

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: