[AP 14 – Đồ Án] Lịch học đồ án

Thông báo về việc lớp PHP 14 sẽ nghỉ buổi học đồ án vào thứ 3, 06/11/2018 tuần tới và tiếp tục vào ngày thứ 5 cùng tuần.

Hi các bạn, vậy là chúng ta đã đi được 3 buổi học Đồ Án rồi.

Trong tuần tới, mình bận việc cá nhân nên lớp chúng ta sẽ nghỉ buổi học hôm thứ 3, 06/11/2018 và tiếp tục lại vào thứ 5, 08/11/2018.

Cảm ơn các bạn.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: