[APTECH PHP 16 – HTML 8] Carousel Component & Background Image

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Carousel Component của Bootstrap 4.
  2. Background Image với các thuộc tính liên quan.
  3. Mẹo để làm chữ nằm trên ảnh với Position property của CSS.
  4. Quy trình phát triển phần mềm, hướng dẫn tìm kiếm và thiết kế giao diện website.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Ôn lại về Responsive của Bootstrap 4.
  2. Học mới về media query của CSS.
  3. Code theo giao diện và học thiết kế giao diện trên các phần mềm như : https://moqups.com/

Các bài đọc hiểu:

  1. Giới thiệu về Media CSS trong Responsive https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-media-css-trong-responsive-4dbZNDEL5YM
  2. Mockups, Wireframes ,Prototype khi nào và tại sao nên sử dụng? https://viblo.asia/p/mockups-wireframes-prototype-khi-nao-va-tai-sao-nen-su-dung-bxjeZYloGJZ
  3. 20 công cụ dựng prototype và wireframe miễn phí cho web designer http://genk.vn/20-cong-cu-dung-prototype-va-wireframe-mien-phi-cho-web-designer-20161205164023226.chn

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: