[APTECH PHP 15 – ĐỒ ÁN 1] Quy trình làm đồ án và đăng ký nhóm, thông tin đồ án

Kick-off buổi học đồ án bằng quy trình phát triển phần mềm thác nước (waterfall) và cách thức thực hiện đồ án PHP cho lớp Aptech PHP 15

do-an-php-15
do-an-php-15

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Quy trình phát triển phần mềm thác nước (waterfall).
  2. Cách thức hoạt động thực tế trong các dự án.
  3. Hướng dẫn thực hiện một dự án từ ý tưởng cho đến thực tiễn.
  4. Phân nhóm và đăng ký đề tài.

Thông tin các nhóm và đăng ký đề tài có trong ảnh dưới đây :

Tuyệt vời, vậy là các bạn đã lên ý tưởng, thiết kế theo tính năng của Website và đặc biệt là có sự cam kết giữa các thành viên trong nhóm.

Đây là tài liệu các bạn có thể tham khảo trong phần đồ án này :

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: