[APTECH PHP 16 – PHP 5] PHP MySQL

Học về cách kết nối từ PHP đến MySQL. Cách thực thi các câu lệnh SQL thông qua PHP. Tìm hiểu về Include/Require file trong PHP.

Thông tin về buổi học 5 môn PHP lớp Aptech PHP 16 Đà Nẵng
Thông tin về buổi học 5 môn PHP lớp Aptech PHP 16 Đà Nẵng

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Hiểu về các cách kết nối giữa PHP và MySQL.
 2. Sử dụng cách kết nối MySQLi Procedural để kết nối tới MySQL.
 3. Hiểu về các function thực thi và trả về dữ liệu.
 4. Sử dụng Include/Require File trong PHP.

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thành bài tập  trong Aptech-PHP-Course GitHub phần PHP-MySQL.
 2. Hoàn thành bài tập sử dụng PHP MySQL để database, tables, data, … tương tự như cách dùng SQL thuần trong bài học buổi 4. (Bài tập sử dụng 2 tables là users và roles).
 3. In dữ liệu ra theo bảng bằng cách sử dụng PHP MySQL, dữ liệu từ 2 bảng users và roles – sử dụng từ khoá JOIN trong câu lệnh SELECT.
 4. Hoàn thành bài tập đăng nhập với dữ liệu từ Database. Kiểm tra email và password có trong Database thì cho phép đăng nhập.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Hoàn thiện bài tập đăng nhập với dữ liệu đến từ Database.
 2. PHP OOP, lý thuyết và ví dụ.
 3. PHP MVC, lý thuyết và cách áp dụng.
 4. Giới thiệu về Laravel 5.5.
 5. Thiết lập môi trường Laravel 5.5 và fix các lỗi cơ bản.

Vì lý do OOP và MVC khá nặng nên các bạn bắt buộc phải đọc trước lý thuyết về nó. Thời gian thực hành không có nhiều nên chúng ta sẽ học lý thuyết và phân tích cách Laravel áp dụng OOP và MVC.

Các bài đọc hiểu:

 1. OOP là gì? https://freetuts.net/glossary/oop-la-gi-4.html
 2. Lập trình hướng đối tượng trong PHP https://vietjack.com/php/lap_trinh_huong_doi_tuong_trong_php.jsp
 3. 4 tính chất đặc thù của lập trình hướng đối tượng https://kipalog.com/posts/4-tinh-chat-dac-thu-cua-lap-trinh-huong-doi-tuong
 4. MVC PHP – Mô hình MVC là gì? https://freetuts.net/mvc-php-mo-hinh-mvc-la-gi-354.html
 5. Tìm hiểu mô hình MVC là gì ? https://lmt.com.vn/php/tim-hieu-php/360-tim-hieu-mo-hinh-mvc-la-gi.html
 6. Đi uống nước mía học về MVC https://techmaster.vn/posts/33903/giai-thich-ve-mo-hinh-mvc
 7. Cài đặt ứng dụng PHP thuần sử dụng MVC và OOP https://viblo.asia/p/cai-dat-ung-dung-php-thuan-su-dung-mvc-va-oop-4P856aA3lY3
 8. Tìm hiểu Laravel từ số 0 https://viblo.asia/p/tim-hieu-laravel-tu-so-0-rQOvPKlNkYj
 9. Laravel cơ bản https://viblo.asia/p/laravel-co-ban-wpVYRPjDG4ng
 10. Laravel Cookbook https://letsclearitup.com.ua/books/2017/laravel_5_cookbook.pdf

Trả lời các câu hỏi sau trong buổi học tiếp theo:

 1. Vẽ lại sơ đồ.
 2. Các câu hỏi về PHP & MySQL.
 3. Các câu hỏi cơ bản về OOP – Lập Trình Hướng Đối Tượng.
 4. Câu hỏi cơ bản về mô hình MVC.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: