[APTECH PHP 16 – PHP 4] SQL nâng cao

Tìm hiểu thêm về SQL và các phần nâng cao, mối quan hệ giữa các bảng trong MySQL. Nhận biết được sự khác biệt giữa Workbench, phpMyAdmin & PHP khi kết nối tới MySQL. Sử dụng thuần thục các câu lệnh trong SQL.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. SQL nâng cao: https://www.w3schools.com/sql/default.asp
 2. Sử dụng PHP để thực thi các câu lệnh SQL: https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thành bài tập SQL trong Github Aptech-PHP-Course của mình.
 2. Đọc và làm các bài ví dụ trong W3schools phần SQL.
 3. Đọc và làm các bài ví dụ phần PHP MySQL trong W3schools.
 4. Thử hoàn thành bài tập PHP-MySQL trong Github Aptech-PHP-Course 

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Sử dụng PHP kết nối tới MySQL: https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp
 2. Sử dụng PHP để lấy dữ liệu và in ra màn hình theo hàng và cột.
 3. PHP OOP & PHP MVC cơ bản.

Các bài đọc hiểu:

 1. Kết nối PHP với MySQL https://toidicode.com/ket-noi-php-voi-mysql-78.html
 2. Kết nối DB với PHP : http://www.qhonline.info/php-can-ban/31/bai-10–ket-hop-php-va-mysql-trong-ung-dung-website.html
 3. OOP là gì? https://freetuts.net/glossary/oop-la-gi-4.html
 4. Lập trình hướng đối tượng trong PHP https://vietjack.com/php/lap_trinh_huong_doi_tuong_trong_php.jsp
 5. Bài 01: MVC PHP – Mô hình MVC là gì? https://freetuts.net/mvc-php-mo-hinh-mvc-la-gi-354.html
 6. Cài đặt ứng dụng PHP thuần sử dụng MVC và OOP https://viblo.asia/p/cai-dat-ung-dung-php-thuan-su-dung-mvc-va-oop-4P856aA3lY3
 7. [GIT] GIT VÀ GITHUB LÀ GÌ? TẠI SAO NÊN DÙNG? https://thachpham.com/tools/git-git-va-github-la-gi-tai-sao-nen-dung.html

Trả lời các câu hỏi sau trong buổi học tiếp theo:

 1. Vẽ sơ đồ Request – Response của Website.
 2. Phân biệt sự khác nhau giữa Workbench, phpMyAdmin và PHP khi kết nối tới MySQL.
 3. Giải thích một số từ khoá của MySQL như : Default, Where, Select, Join, On, …

Chúc các bạn may mắn và thành công.

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: