[APTECH PHP 17 – HTML 11] JavaScript Array, Object và hiển thị HTML từ dữ liệu mảng

Học về Array, Object trong JavaScript. Học cách hiển thị dữ liệu, sử dụng JavaScript để thêm, sửa HTML và CSS.

aptech-php-da-nang-17-html-11
aptech-php-da-nang-17-html-11

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Array trong JavaScript.
 2. Object trong JavaScript.
 3. HTML Table.
 4. JavaScript vòng lặp.
 5. JavaScript thay đổi HTML.

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện bài tập in dữ liệu từ mảng như đã hướng dẫn trong lớp học.
 2. Hoàn thiện bài tập in dữ liệu từ mảng và object với dữ liệu đã đưa ra trong buổi học. (xem lại tại GitHub : https://github.com/namnh06/aptech-php-17-namnh.
 3. Xem trước phần JSON và AJAX trên w3schools.com.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Giải bài tập về nhà.
 2. Học mới về JSON.
 3. Học mới về AJAX .
 4. Học cách lấy dữ liệu và in ra màn hình dựa vào dữ liệu máy chủ trả về.

Các bài đọc hiểu:

 1. JSON https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp
 2. AJAX https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp
 3. Tìm hiểu về JSON trong JavaScript https://completejavascript.com/tim-hieu-ve-json-trong-javascript/
 4. Ajax trong javascript https://toidicode.com/ajax-trong-javascript-192.html

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: