[APTECH PHP 17 – HTML 10] HTML Table, JavaScript nâng cao và jQuery cơ bản

HTML Table, JavaScript với cách tạo các nút HTML, cách thêm dữ liệu trước và sau một thành phần HTML, vòng lặp. Học về jQuery cơ bản với cú pháp, câu lệnh và các sự kiện để sử dụng.

aptech-php-da-nang-17-html-10
aptech-php-da-nang-17-html-10

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. HTML Table.
 2. JavaScript nâng cao: thay đổi dữ liệu trong HTML với innerHTML, appendChild, insertBefore, for loop,…, tạo bảng dữ liệu bằng JavaScript.
 3. jQuery cơ bản: cách sử dụng, câu lệnh, cú pháp, …

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện bài tập tạo bảng với JavaScript và jQuery.
 2. Hoàn thiện bài tập thay đổi ảnh với JavaScript và jQuery.
 3. Sửa bài tập thay đổi bóng đèn với jQuery.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Học về JavaScript Array, JavaScript Object, JSON.
 2. Tiếp tục học về jQuery.
 3. Học về JSON, AJAX.
 4. Học về API để lấy dữ liệu dữ liệu.

Các bài đọc hiểu:

 1. JQUERY CĂN BẢN – LÀM QUEN VỚI JQUERY https://thachpham.com/web-development/javascript/huong-dan-jquery-can-ban.html
 2. JSON https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp
 3. AJAX https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: