[APTECH PHP 17 – HTML 5] Lập trình Website với CSS Framework Bootstrap 4 Form, Input, Navigation Bar

Lập trình Website với CSS Framework Bootstrap 4. Sử dụng các Components của Bootstrap 4 như Form, Input, Navigation Bar để thực hiện các ví dụ như Form Checkout, Fixed Navigation Bar.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Học về Form, Input và Fixed Navigation Bar.
 2. Phân tích và hướng dẫn lập trình website Form Checkout : https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/checkout/
 3. Phân tích và hướng dẫn lập trình website Sticky Footer Navigation Bar : https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/sticky-footer-navbar/

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện Website Form Checkout : https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/checkout/
 2. Hoàn thiện Website Sticky Footer Navigation Bar : https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/sticky-footer-navbar/

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Lập trình Website Responsive.
 2. Thiết kế Website với giao diện điện thoại, máy tính bảng, màn hình máy tính, …
 3. Học về cách thiết kế Website và các thuật ngữ có liên quan.

Các bài đọc hiểu:

 1. Giới thiệu về Media CSS trong Responsive https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-media-css-trong-responsive-4dbZNDEL5YM
 2. Mockups, Wireframes ,Prototype khi nào và tại sao nên sử dụng? https://viblo.asia/p/mockups-wireframes-prototype-khi-nao-va-tai-sao-nen-su-dung-bxjeZYloGJZ
 3. 20 công cụ dựng prototype và wireframe miễn phí cho web designer http://genk.vn/20-cong-cu-dung-prototype-va-wireframe-mien-phi-cho-web-designer-20161205164023226.chn
 4. Giới thiệu về Media CSS trong Responsive https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-media-css-trong-responsive-4dbZNDEL5YM
 5. Sử dụng @Media CSS tạo Responsive cho Website https://freetuts.net/su-dung-media-css-tao-responsive-cho-website-660.html

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: