[APTECH PHP 16 – Đồ Án 2] Theo dõi dự án, tư vấn và hướng dẫn về thiết kế database

Lập trình website với đồ án do các nhóm lên ý tưởng và chuẩn bị. Tư vấn và hướng dẫn về việc thiết kế database. Mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong website.

aptech-php-16-do-an-2
aptech-php-16-do-an-2

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Hướng dẫn về database.
  2. Kiểm tra tiến trình thực hiện dự án thiết kế website của từng nhóm.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Tiếp tục kiểm tra từng tính năng trong dự án xây dựng website.
  2. Hướng dẫn về làm việc nhóm với GitHub.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: