[APTECH PHP 17 – HTML 4] Lập trình Website với HTML, CSS và Bootstrap 4

Học lập trình website với các elements HTML mới như link, buttons, …, CSS property mới như text-align, border, … và các class của Bootstrap 4. Học cách chia bố cục cho một website và thực thi từng phần của website.

aptech-php-da-nang-17-html-4
aptech-php-da-nang-17-html-4

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. HTML elements mới như : link, button.
 2. CSS property mới như : text-align, text-decoration, border, view-height value của height, học mới về :hover, :visited selector trong CSS.
 3. Lập trình website với Bootstrap 4 : d-flex, justify-content-center, align-items-center và các class khác để xử lý màu sắc trong lập trình website.
 4. Thực hiện các ví dụ lập trình website Cover, Sign In trong https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/.

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện lập trình website với các ví dụ Cover, Sign In trong example trên trang chủ của Bootstrap 4.
 2. Đọc thêm về các HTML elements và CSS property cho Form, Input.
 3. Tham khảo website https://www.freecodecamp.org/ để học thêm về front-end.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Lập trình trang web Sign In : https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/sign-in/
 2. Lập trình trang web Checkout : https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/checkout/
 3. Học thêm về các HTML elements, CSS properties và Bootstrap 4 class.

Các bài đọc hiểu:

 1. Bootstrap 4 cơ bản https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp
 2. Bootstrap là gì? Giới thiệu về bootstrap và học bootstrap, bootstrap tutorial https://kipalog.com/posts/Bootstrap-la-gi–Gioi-thieu-ve-bootstrap-va-hoc-bootstrap–bootstrap-tutorial
 3. Tìm hiểu Bootstrap 4 trong 5 phút https://dancongngheorg.wordpress.com/2018/03/20/tim-hieu-bootstrap-4-trong-5-phut/
 4. How the Bootstrap 4 Grid Works https://uxplanet.org/how-the-bootstrap-4-grid-works-a1b04703a3b7
 5. Tìm hiểu về Grid System trong Bootstrap https://viblo.asia/p/bai-2-tim-hieu-ve-grid-system-trong-bootstrap-MgNeWXjRkYx
 6. Tìm hiểu Grid Bootstrap trong 15 phút https://viblo.asia/p/tim-hieu-grid-bootstrap-trong-15-phut-rQOvPxOrvYj

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: