[APTECH PHP 17 – HTML 7] Lập trình Website với Wireframe tự thiết kế, Card Component trong Bootstrap 4

aptech-php-da-nang-17-html-7
aptech-php-da-nang-17-html-7

Thiết kế Wireframe Website với giao diện điện thoại và máy tính. Học về Card Component trong Bootstrap 4, cách sử dụng và thực hiện ví dụ của Bootstrap về Card.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Kiểm tra và hỗ trợ ý tưởng Wireframe.
 2. Hỗ trợ thực hiện Wireframe.
 3. Học về Card Component của Bootstrap 4.
 4. Hướng dẫn thực hiện ví dụ Album: https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/album/

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện giao diện Wireframe.
 2. Hoàn thiện ví dụ Album của Bootstrap 4.
 3. Tham khảo trước Jumbotron Component và Carousel Component.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Hỗ trợ lập trình giao diện Website Album Bootstrap 4.
 2. Học mới về Jumbotron Component và thực hiện giao diện Blog: https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/blog/.
 3. Học mới về Carousel Component và thực hiện giao diện: https://getbootstrap.com/docs/4.3/examples/carousel/.

Các bài đọc hiểu:

 1. Bootstrap Jumbotron Component https://getbootstrap.com/docs/4.3/components/jumbotron/
 2. Bootstrap Carousel Component https://getbootstrap.com/docs/4.3/components/carousel/

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: