[APTECH PHP 16 – Đồ Án 3] Tiếp tục review về đồ án và hướng dẫn làm việc nhóm với GitHub

aptech-php-16-do-an-3
aptech-php-16-do-an-3

Review đồ án của từng nhóm, hướng dẫn thêm về phân tích thiết kế Database, hướng dẫn về Laravel Backend. Hướng dẫn làm việc nhóm với GitHub.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Review từng nhóm với đồ án Lập Trình Ứng Dụng Website với PHP, Bootstrap và MySQL.
  2. Hướng dẫn về Database.
  3. Hướng dẫn về Laravel phía back-end.
  4. Hướng dẫn làm việc nhóm với GitHub.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Tiếp tục review các giai đoan thực hiện website.
  2. Hướng dẫn và hỗ trợ từng nhóm về các vấn đề gặp phải.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: