[APTECH PHP 19 – HTML 3] Cơ bản về Git & GitHub. HTML layout & CSS display, box model.

Cơ bản về Git & GitHub. Làm quen với các thuật ngữ và câu lệnh sử dụng trong Git. Học về HTML layout & CSS display, box model. Xây dựng và thiết kế bố cục Website.

aptech-php-19-html-3-20190625
aptech-php-19-html-3-20190625

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 • Git & GitHub.
 • HTML Layout.
 • CSS display flex.
 • CSS Box Model.

Bài tập về nhà :

 • Hoàn thiện bài tập Sơ Yếu Lí Lịch đưa vào các khối, sử dụng các thuộc tính box-model để giãn cách.
 • Thực hiện bài tập Layout theo ví dụ sau: https://namcoi.com/projects/html-demo/layout/

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 • CSS Box-Model.
 • Giới thiệu về CSS Framework Bootstrap 4.
 1. Bootstrap 4 cơ bản https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp
 2. Bootstrap là gì? Giới thiệu về bootstrap và học bootstrap, bootstrap tutorial https://kipalog.com/posts/Bootstrap-la-gi–Gioi-thieu-ve-bootstrap-va-hoc-bootstrap–bootstrap-tutorial
 3. Tìm hiểu Bootstrap 4 trong 5 phút https://dancongngheorg.wordpress.com/2018/03/20/tim-hieu-bootstrap-4-trong-5-phut/
 4. How the Bootstrap 4 Grid Works https://uxplanet.org/how-the-bootstrap-4-grid-works-a1b04703a3b7
 5. Tìm hiểu về Grid System trong Bootstrap https://viblo.asia/p/bai-2-tim-hieu-ve-grid-system-trong-bootstrap-MgNeWXjRkYx
 6. Tìm hiểu Grid Bootstrap trong 15 phút https://viblo.asia/p/tim-hieu-grid-bootstrap-trong-15-phut-rQOvPxOrvYj

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: