[APTECH PHP 18 – PHP 6] PHP Laravel Framework 5.6, mô hình MVC trong Laravel

Học về PHP Laravel Framework 5.6. Mô hình MVC trong Laravel. Router, Controller, Model & View trong Laravel 5.6.

aptech-php-18-php-6-20190624
aptech-php-18-php-6-20190624

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  • Nhắc lại về cách thức hoạt động của mô hình MVC.
  • Nhắc lại về cấu trúc thư mục của PHP Framework Laravel 5.6.
  • Nhắc lại về Router.
  • Học mới về Controller.
  • Học mới về Model.
  • Làm quen với View.

Bài tập về nhà :

  • Sử dụng mô hình MVC trong Laravel để thực hiện bài tập in dữ liệu người dùng ra bảng.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  • Học về Migration & Seeder trong Laravel Framework.
  • Thực hiện tự động tạo dữ liệu với library PHP Faker.

Các bài đọc hiểu:

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: