[HTML 15 – Buổi 13] Hoàn thiện giao diện website News từ hình ảnh với Bootstrap 4

Hi các bạn,

Trong buổi này :

  • Chúng ta đã học được cách để phân tích, hoàn thiện website code từ giao diện điện thoại đến giao diện máy tính sao cho tối ưu nhất.
  • Học cách để chuyển Button Navigation của Bootstrap 4 ra ngoài khi giao diện đang ở điện thoại.

Các bạn có thể tham khảo mã nguồn tại đây hoặc giao diện hoàn chỉnh tại đây.

Bài tập về nhà :

  • Hoàn thiện bài làm với 2 giao diện và deploy lên Git Pages, gửi link cho mình vào buổi tiếp theo.

Buổi học tiếp theo :

  • Làm giao diện 3 sử dụng HTML, Bootstrap 4 với hình ảnh dưới đây.

Vẫn quy trình cũ, giao diện điện thoại sang giao diện máy tính.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: