[PHP 14] Lịch Thi Và Lịch Đồ Án

Hi các bạn lớp PHP 14,

Lịch tuần của chúng ta như sau :

1. Ngày thứ 7, 13/10/2018 buổi học cuối cùng của môn PHP (buổi 15), review lại các bài CRUD với users, posts, relationship và pagination.

2. Ngày thứ 3, 16/10/2018 thi môn PHP – dự kiến làm bài trong 1 tiếng, làm thực hành, không có lý thuyết.

3. Ngày thứ 5, 18/10/2018, học buổi đầu tiên môn Đồ Án – buổi này không được phép vắng.

4. Từ ngày 18/10 trở đi thì tất cả các buổi học Đồ Án sẽ vào 17h45 – 21h30 mỗi thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

5. Đồ Án bao gồm 24 tiếng – 6 buổi.

 

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: