[AP 15 – PHP 5] Lập trình hướng đối tượng, mô hình MVC, Composer & Laravel 5.5 cơ bản

Kiến thức về OOP và mô hình MVC cơ bản đã được giới thiệu trong buổi học này. Chúng ta đã tải và cài đặt Composer packages manager, thử nghiệm Laravel cơ bản.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
 2. Kiến thức về mô hình thiết kế Website MVC.
 3. Tải và cài đặt Composer.
 4. Tải và chạy Laravel 5.5 cơ bản.
mô hình mvc
mô hình mvc
 1. Giới thiệu lại mô hình MVC.
 2. Học về Router của Laravel 5.5
 3. Học về Views của Laravel 5.5
 4. Tìm hiểu về Controller của Laravel 5.5.
 1. Tạo mới project Laravel 5.5 đặt tên là ss6.
 2. Tạo route mới /ten-ban.
 3. Trỏ tới view tenban và hiển thị ra chữ Hello World.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: