[AP 15 – PHP 2] PHP Form với GET, POST và SQL cơ bản

Chúng ta đã phân biệt được GET và POST trong PHP Form, thử tính năng đăng nhập bằng PHP Form. Sử dụng phpMyAdmin để xử lý dữ liệu trong MySQL với các câu lệnh SQL cơ bản.

Hi các bạn lớp Aptech PHP 15,

Trong buổi này các bạn đã được học :

 1. HTML Form : method, action, ….
 2. PHP đăng nhập cơ bản.
 3. phpMyAdmin trong XAMPP.
 4. SQL cơ bản.
 5. Nguồn dữ liệu tham khảo :

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thành bài đăng nhập sử dụng PHP Form.
 2. Tải và cài đặt Workbench (thay thế cho phpMyAdmin).
 3. Hoàn thành bài tập trong aptech-php-course (github của mình).
 4. Xem trước phần PHP kết nối và làm việc với MySQL tại : https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học về :

 1. Sử dụng Workbench để tạo database, tạo bảng, thêm dữ liệu, xem dữ liệu, …
 2. Sử dụng PHP để tạo database, tạo bảng, thêm dữ liệu, xem dữ liệu, sửa dữ liệu : https://www.w3schools.com/php/php_mysql_connect.asp

Một  số câu hỏi sẽ hỏi trong buổi tiếp theo :

 1. PHP Form là gì ?
 2. SQL là gì ?
 3. Cổng của MySQL là gì ?

Chúc các bạn thành công và may mắn.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: