[AP 15 – PHP 3] SQL nâng cao và mối quan hệ giữa các bảng

SQL với các câu lệnh tìm kiếm, câu lệnh lồng nhau và mối quan hệ giữa các bảng trong MySQL là những gì có trong buổi hôm nay.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Làm quen với Workbench.
 2. SQL với các câu lệnh tìm kiếm nâng cao.
 3. Mối quan hệ giữa dữ liệu và các bảng : 1-n (1 to many), n-n (many to many).
 4. Cách thiết kế bảng dựa trên dữ liệu.
 5. Cách tìm kiếm dữ liệu dựa trên nhiều bảng với inner join.
aptech-php-15-php-ss-3
aptech-php-15-php-ss-3
 1. Giải bài tập lấy dữ liệu từ 3 bảng (mối quan hệ nhiều – nhiều/many to many).
 2. Tìm hiểu về cách kết nối với MySQL từ PHP.
 3. Tìm hiểu về cách lấy dữ liệu từ Database bằng PHP.
 4. Hiển thị dữ liệu theo bảng sau khi lấy ra từ Database bằng PHP.
 5. Kiểm tra đăng nhập với PHP dựa trên dữ liệu từ Database.
 1. Hoàn thành các bài tập trong aptech-php-course github.
 2. Hoàn thành bài tập lấy dữ liệu từ 3 bảng.
 3. Tìm hiểu về cách kết nối với Database bằng PHP tại w3schools.
 4. Tìm hiểu về cách hiển thị dữ liệu sau khi lấy từ Database bằng PHP tại w3schools.
 5. Thử đăng nhập với những dữ liệu có sẵn từ database.
 6. Chuẩn bị sẵn form đăng nhập và dữ liệu người dùng (name, email, password) trong database để làm bài tập trong buổi học.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Cập nhật giải bài tập :

File lam-viec-voi-database.sql là file SQL về buổi học.

File lam-viec-voi-database-many-to-many.sql là file giải bài tập SQL về nhà.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: