[AP 15 – PHP 4] PHP kết nối tới MySQL, đăng nhập và hiển thị dữ liệu

PHP kết nối tới MySQL thật là đơn giản khi đã hiểu vấn đề, driver, hostname, port, username, password, còn lại chỉ là cú pháp.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Tìm hiểu về các cách kết nối từ PHP tới MySQL.
 2. Tìm hiểu về cú pháp khi sử dụng PHP kết nối tới Database.
 3. Tạo database, tạo bảng, thêm dữ liệu hoàn toàn bằng PHP.
 4. Thực hiện đăng nhập với PHP và MySQL.
 1. OOP (lý thuyết).
 2. MVC (lý thuyết).
 3. Làm quen với PHP Framework Laravel 5.5.
aptech-php-15-buoi-hoc-4
aptech-php-15-buoi-hoc-4
 1. Làm lại các bài đã giao.
 2. Hoàn thành tất cả bài tập trong github aptech-php-course.
 3. Hiển thị toàn bộ dữ liệu người dùng theo bảng.
 4. Xem trước về OOP, MVC và PHP Framework Laravel 5.5.

Một số câu hỏi cho buổi học tiếp theo :

 1. Lập trình theo hướng thủ tục (function) là gì?
 2. Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì ? Cho ví dụ ?
 3. Nêu 4 tính chất đặc trưng của OOP?
 4. Có thật sự cần OOP để lập trình hay không?
 5. MVC là gì?
 6. Cách thức hoạt động của 1 trang web áp dụng mô hình MVC ?

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: