[TIL] Lấy ra những người có thời gian làm việc cao nhất theo team

Bài toán : Trong một bảng dữ liệu, gồm có các cột id, name, team, total (time). Lấy ra những người có số giờ làm việc cao nhất team (total time).

data-axon-test
data-axon-test

Câu lệnh sau có thể lấy ra được yêu cầu đề bài đã cho :

Đây là 1 trong những câu hỏi test về SQL đơn giản của Axon Active Đà Nẵng.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: