[APTECH PHP 16 – HTML 7] Card Component & bài tập Album của Bootstrap 4

Trong buổi học này, tổng hợp của list (ul, ol) , card và các class có liên quan đến margin, padding, flex đều được áp dụng.

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

 1. Tổng hợp các class và các kỹ thuật có liên quan trong Bootstrap 4.
 2. Text-decoration property của CSS.
 3. Luyện tập với ví dụ Blog : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/blog/
aptech-php-16-html-7
aptech-php-16-html-7

Bài tập về nhà :

 1. Hoàn thiện bài tập Blog : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/blog/
 2. Tìm hiểu về Carousel và thực hiện bài tập Carousel : https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

 1. Sửa bài tập Blog : 
   https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/blog/
 2. Cách thức hoạt động của Carousel và thực hiện bài tập Carousel : 
  https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/
 3. Làm bài tập sau – news responsive :

Các bài đọc hiểu:

 1. Giới thiệu về Media CSS trong Responsive https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-media-css-trong-responsive-4dbZNDEL5YM
 2. Sử dụng @Media CSS tạo Responsive cho Website https://freetuts.net/su-dung-media-css-tao-responsive-cho-website-660.html

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: