[APTECH PHP 15 – ĐỒ ÁN 3] Giải đáp về thiết kế database

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Hỗ trợ thêm về quy trình làm việc.
  2. Hỗ trợ về Git trong làm việc nhóm.
  3. Phân tích và thiết kế database.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Show từng tính năng đã hoàn thiện.
  2. Kiểm tra và giải đáp thắc mắc trong đồ án.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: