[APTECH PHP 16 – HTML 13] Review mockup và hướng dẫn thực hiện giao diện

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Giải đáp bài tập về JavaScript, jQuery.
  2. Hướng dẫn một số trick khi in dữ liệu ra sử dụng AJAX.
  3. Sử dụng AJAX lấy dữ liệu từ server thật.
  4. Review mockup, góp ý và hướng dẫn thực hiện.

Bài tập về nhà :

  1. Hoàn thiện bài mockup.
  2. Hoàn thiện bài tập sau :

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Hoàn thiện giao diện Mockup.
  2. Tích hợp Owl Carousel vào website : https://owlcarousel2.github.io/OwlCarousel2/

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: