[APTECH PHP 16 – HTML 14] Code giao diện có sẵn & tích hợp Owl Carousel

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Hướng dẫn & giải đáp các thắc mắc về mock-up của từng bạn.
  2. Code giao diện theo hình có sẵn tại : https://namcoi.com/aptech-php-16-html-13-review-mockup-va-huong-dan-thuc-hien-giao-dien/
  3. Tích hợp Owl Carousel vào website.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Code giao diện theo hình (sẽ upload vào buổi học tiếp theo).
  2. Tổng hợp lại những kiến thức đã học theo Road Map Website Developer 2018.
  3. Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sẽ học trong môn PHP.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: