[APTECH PHP 15 – ĐỒ ÁN 4] Giải đáp về giao diện & back-end

Trong buổi học này, chúng ta đã được học :

  1. Chỉnh sửa giao diện cho từng nhóm.
  2. Kiểm tra back-end cho từng nhóm.

Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ học :

  1. Tiếp tục kiểm tra giao diện.
  2. Tiếp tục làm việc với back-end.
  3. Hỗ trợ deploy lên các hosting phổ biến hoặc heroku.

Thông báo :

Thứ 2, ngày 31/12/2018, chúng ta được nghỉ theo lịch của trung tâm.

Thứ 6, ngày 04/01/2019, học lại bình thường.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: